Thiên Điểu Vũ

2019 – Sơn dầu trên vải lanh – 90 cm x 60 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập: Vân Anh