Phong Cảnh Bên Chùa Trăm Gian

2001 – Bột mầu trên giấy bìa – 60cm x 85cm