Nụ Cười Đang Thi Công – Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 180cm x 130cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập