Nghệ sĩ

2008 – Acrylic trên vải bố – 200cm x 200cm

Sưu tập bởi Witness Collection