Hình Dung Một Thành Phố 01

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2016 – Sơn dầu trên vải – 100cm x 100cm

Tác phẩm từng thuộc về Bộ tranh Bất Động Sản nay được xếp lại vào bộ Vùng Đất Chạy Trốn

 

Bộ sưu tập Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990