Ghế Nhựa

2008 (ký năm 2009) – Sơn mài – 80cm x 160cm

Được sưu tập bởi Witness Collection