Cô Gái Làng Phù Đổng

2021 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Người mẫu: Trương Dung

Đại diện bán: Craig Thomas Gallery 

Địa chỉ: 27i đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84903888431 or +84 901 353 608

Email: cthomasgallery@gmail.com