Tự Họa – phác thảo khỏa thân

2020 – Acrylic & chì trên giấy – Kích thước A3 420mm x 297mm

Người mẫu: Tanya (biệt danh)

Available