TRẬN CHỌI TRÂU NẢY LỬA – 01

Tranh Năm Mới

2021. Acrylic và chì trên giấy Fabriano đã khử axit. Bản vẽ trên giấy A4 210mm x 297mm

Sưu tập: Vũ Dũng