Sên Quái Vật

Bộ tranh Tay

2011 – Acrylic và mầu nước trên giấy đã khử axit