Phong cảnh đảo Cua số 3

2016 – Acrylic trên vải, sử dụng kỹ thuật batik – 30cm x 60cm

Địa điểm: Pulau Ketam, Malaysia

Tác phẩm đã được sưu tập bởi họa sĩ Trịnh Tuân