Phong cảnh Đảo Cua số 12

2016 – Acrylic trên vải, sử dụng kỹ thuật batik – 30cm x 60cm

Địa điểm: Pulau Ketam, Malaysia

Available