Phác thảo Hy Vọng AAQ

Bộ tranh Hy Vọng & Bộ tranh Khỏa Thân

2018 – Chì trên giấy không axit – Khổ A4 210mm x 297mm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập