Niết Bàn Đang Thi Công – 05

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 100cm

Available