Lợn Kỷ Hợi

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 50cm x 100cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập