Loạn Đả số 02

Bộ tranh Hộ Pháp

2013 – Acrylic trên vải – 160cm x 140cm

 

Sưu tập bởi Tira Collection

Courtersy: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990