Loa Kèn

2009 –Acrylic trên vải bố – 60cm x 60cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập