Khỏa thân bên cây trầu

2020 – Chất liệu tổng hợp trên giấy – Size A4 210mm x 297mm

Chân dung: Hồng Hạnh; Cơ thể: Vũ Minh Tú

Tác phẩm đã được sưu tập.