Khỏa thân 2006 số 3

2006 – Acrylic trên giấy bìa – 85cm x 60cm