Giăng Lưới Bắt Mây Ở Đầm Đông .02

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đã được sưu tập bởi Tira collection

 

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990