Ghế Đấu Đơn

Bộ tranh Ghế Nhựa

2023 – Đồng hàn – H9cm x W11cm x D11cm

Tác phẩm bản 1/100 được làm riêng cho một người bạn tên Huy, admin của fanpage Nghiện Trà.