Ghế 2022AA

Bộ tranh Ghế Nhựa

2022 – Inox hàn – H10cm x W12cm x D12cm – Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập