Dấu vết cỏ xanh

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 90 cm x 60 cm