ĐANG THI CÔNG – XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN 02

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

 

Bộ sưu tập Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990