ĐANG THI CÔNG – XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN 07

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 85cm