Cuộc Chạy Trốn Của Cá Tính

2001 – Sơn dầu trên vải

Tác phẩm đoạt giải của cuộc thi Tầm Nhìn Châu Á 2001