Chuyến Bay Đêm

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2015 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm từng thuộc về Bộ tranh Bất Động Sản nay được xếp lại vào bộ Vùng Đất Chạy Trốn

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập