Chân dung họa sĩ Chow Chin Chuan

Chân dung Chow Chin Chuan họa sĩ người Malaysia

Mầu nước trên giấy Bockingford – 31cm x 23cm – Saigon 2015-04.

Acquired