CHÂN DUNG BÀ CỤ XỨ ĐOÀI 02

2020 – Bút chì và bút sáp trắng trên giấy Clairefontaine vàng – Khổ A4 297mm x 210mm

Available