BỘ TRANH ẤP Ủ – PHÁC THẢO AAD

Bộ tranh Ấp Ủ

2021 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đã được sưu tập