Bộ tranh Ấp Ủ – phác thảo AAB

Bộ tranh Ấp Ủ

2021 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập / Liên hệ