ĐANG THI CÔNG – XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN 03

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 96cm x 69cm