Ủ mưu 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 50cm x 40cm