Trực họa khỏa thân

Trực họa khỏa thân A – Tháng 7/2019 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 50cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Bộ sưu tập Tira

Đại diện bán: 333art.gallery

No.48, 52-56 Unit 5, Warehouse30, Chareonkung 30, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND

E-mail: info@333art.gallery

Hotline/Whatsapp: +66926820990