Bộ tranh: Đồng Bào

Bộ tranh Đồng Bào kết hợp cốt truyện đầy tình người trong truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ sinh trăm trứng với thực tế lịch sử ngùn ngụt khói lửa của người Việt Nam. Sử dụng thủ pháp nghệ thuật tiếp đoạt (appropriation art), tác giả Phạm Huy Thông đôi khi vẽ lại những bức ảnh ám ảnh trong lịch sử nhưng biến đổi tất cả các nhân vật trở thành dạng bào thai và đẩy bối cảnh ngược lại trong tử cung của mẹ Âu Cơ. Và trong tử cung đó, những đưa con của mẹ vẫn mải miết tập tành chém giết, trà đạp, đè đầu cưỡi cổ nhau.