Tiền Ơi Về Đâu

Bộ tranh Tay

2011 – Sơn dầu trên toan – 160cm x 140cm

Tác phẩm đã được sưu tập

In thạch bản – 8 bản đen trắng

In thạch bản – 20 bản mầu