Tháp Babel I

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Sơn dầu trên vải lanh – 130 cm x 100 cm