Siêu Nhân Đỏ

2008 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 200cm

Sưu tập bởi Witness Collection