Ấp Ủ – phác thảo AAP

Bộ tranh Ấp Ủ

Phác thảo tranh năm Hổ

2022 – Bút chì, mực pigment trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đã được sưu tập