Phác thảo Luân Hồi

Phác thảo cho bộ tranh Luân Hồi

2024 – Acrylic và than nén trên giấy không axit – Khổ A4 297mm x 210mm

R24AJ