Phác thảo khỏa thân cỏ dại

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 50 cm x 40 cm

Available