Phác thảo Hy Vọng AAA

Bộ tranh Hy Vọng

Phác thảo AAA – 2016 – Sơn dầu trên toan – 50cm x 50cm

Tác phẩm đã được sưu tập