Phác thảo chọi trâu AAB

Tranh Năm Mới

2021. Bút bi vẽ trên giấy Fabriano không lão hóa mầu nâu vàng

Kích thước A4 210mm x 297mm