Phác thảo Bất Động Sản AAC

Bộ tranh Bất Động Sản

2018 – Sơn dầu trên vải căng trên bìa cứng – 24cm x 30cm

Phác thảo đã được sưu tập