Phác thảo Ấp Ủ AAR

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Bút chì, mực pigment và acrylic trên giấy nâu vàng – Khổ A4 29.7cm x 21cm

Phác thảo đang tìm nhà sưu tập