Người Ghế

Bộ tác phẩm Ghế Nhựa

2023 – Inox và Đồng – H50cm x W28cm x D28cm

Bản 01/08 đã được sưu tập.

Bản 02 tới 07: liên hệ họa sĩ để biết thêm chi tiết