Ngày Vinh Quang

Bộ tranh Chân Dung

2008 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 100cm

Sưu tập bởi Witness Collection