LUÂN HỒI – PHÁC THẢO AAN

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Bút chì trên giấy không lão hóa – Khổ A4 29.7cm x 21cm – Phác thảo đang tìm nhà sưu tập