Khuyến Mãi 50%

Bộ tranh Cập Nhật

2009 – Acrylic trên vải bố – 200cm x 100cm x 2 tấm

Được sưu tập bởi Witness Collection