Khỏa Thân Trên Vải Đỏ

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 60 cm x 90 cm

Người mẫu: Vũ Minh Tú

Sưu tập bởi Nguyễn Vân Anh